BL-102n

โคมไฟ Bestlight มีคุณสมบัติที่ดีอย่างไร

โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Bestlight เป็นโคมไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีทางบริษัทฯได้เลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่สามารถนำไป Recycle ได้

 

1) ใช้แผ่นสะท้อนแสง 95% นำเข้าจากประเทศเยอรมัน (Alanod) แล้วนำมาขึ้นรูปตามแบบของ Bestlight ที่ให้การสะท้อนแสงจากด้านหลังหลอดสะท้อนมาใช้ทางด้านหน้าของโคม โดยไม่มีมุมอับในการสะท้อนแสง โคมไฟฟ้า Bestlight จึงมีประสิทธิภาพในการส่องสว่างสูงกว่าโคมชนิดอื่น

2) โคม Bestlight มีโครงสร้างที่แข็งแรง ในจุดของการเชื่อมต่อระหว่าง แผ่นอะคลิคใสด้านหน้า จึงมีการฝังแผ่นโลหะลงไปในเนื้อของแผนอะคลิค แล้วจึงปิดทับด้วยกาวพิเศษที่จะช่วยยึดวัสดุทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่น ทำให้โอกาสแตกหลุดจากกันไม่เกิดขึ้นในโคม Bestlight

3) โคม Bestlight มีโครงสร้างในการล็อคหลอดที่แข็งแรง และแนบสนิทกับหลอดไฟด้วย Rubber Seal (ที่มีอายุการใช้งานนานถึง 20,000 ชั่วโมง) ทำให้โคมไฟฟ้า Bestlight จึงผ่านการทดสอบในระดับ IP54 มีความสามารถกันฝน แมลง และไอความชื้นได้ดีกว่าโคมเลียนแบบชนิดอื่นๆ

โคมไฟ Bestlight สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงสร้างทุกชิ้นของโคมไฟฟ้า Bestlight จึงสามารถ Recycle ได้ 100%

 

วิธีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ออกจากโคมไฟ Bestlight

โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Bestlight มีอายุการใช้งานนานนับสิบปี แต่หลอดไฟฟ้า Toshiba triband มีอายุ การใช้งานประมาณ 18,000-20,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 3-5 ปี หากเปิดการใช้งานประมาณวันละ 8 ชั่วโมง ดังนั้นเมื่อหลอดไฟฟ้าหมดอายุการใช้งานแล้วสามารถถอดเปลี่ยนใหม่ได้ดังวิธีการต่อไปนี้

 

A) บิดขั้วล็อคหลอดไปทางขวามือจนสุด “จะเป็นการล็อคหลอด”

B) บิดขั้วล็อคหลอดไปทางซ้ายมือจนสุด ทั้งสองข้างของโคม “จะเป็นการ คลายการล็อคหลอด”

C) ดึงหลอดออกได้เลย

D) ขั้วหลอดประกอบด้วย ซีลยางทนความร้อน ฝาพาสติก โพลคาร์บอนเน็ตซึ่งมีคุณสมบติไม่ลุกลามไฟ

ดูรายละเอียดใน  Catalog [PDF]

Price: 0.00 THB

ค่าขนส่ง:0.00 THB

Loading Updating cart...