หลักการทำงานของ Bestlight

ทีม งาน วิจัยของทางบริษัทฯ จึงทำการออกแบบ “แผ่นสะท้อนแสง” ประสิทธิภาพสูงขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ “รองรับแสงสว่าง” ที่ได้จากหลอดทาง “ด้านบน” ที่ถูกส่องหายขึ้นไปบนเพดาน และสะท้อนกลับลงมาด้านล่าง จนสามารถเพิ่มความสว่างได้สูงขึ้น โดยใช้โครงสร้างแบบ “ปีกกา” ช่วยขจัดมุมอับของแสง เพิ่มประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงออกมาทางด้านหน้าได้ดีขึ้น

จาก นั้น จึงทำการออกแบบ “ระบบปิด” เพื่อป้องกันฝุ่นละอองต่างๆไม่ให้เข้ามารบกวนการทำงานของโคม Bestlight “แผ่นสะท้อนแสงจึงสามารถทำงานรับแสงสว่าง” ที่ได้จากหลอดทาง “ด้านบน” ที่ถูกส่องหายขึ้นไปบนเพดาน และสะท้อนกลับลงมาด้านล่าง จนสามารถเพิ่มความสว่างได้สูงขึ้นอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าให้นานมากขึ้น