เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของ Bestlight

บริษัท บริหารโครงการประหยัดพลังงาน จำกัด ได้ศึกษาถึงแนวทางการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ซึ่งมีได้หลากหลายวิธี และทุกวิธีมักจะประสบปัญหาถึงความยุ่งยากในการควบคุม แต่วิธีการประหยัดพลังงานแสงสว่าง กับเป็นวิธีที่สามารถทำขึ้นได้โดยง่ายๆ เพียงแค่ปรับปรุง หรือเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์บางชิ้นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และควบคุมเวลาการใช้งานเพียงเท่านี้ก็สัมฤทธิ์ผลในการประหยัดพลังงานอย่าง แน่นอน

ดังนั้นในปี 2541 บริษัท บริหารโครงการประหยัดพลังงาน จำกัด จึงได้เปิดเป็นโรงงานผลิต และออกแบบโคมไฟฟ้าสำหรับหลอดฟูลออเรสเซนต์ โดยสร้างทีมงานวิจัยที่จะทำการศึกษาถึงข้อมูลในการใช้โคมไฟฟ้าสำหรับ “หลอดฟูล ออเรสเซนต์” ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และค้นพบวิธีแก้ไขปัญหา จึงออกแบบสร้างโคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Bestlight ขึ้นมา ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงในการส่องสว่างไปยังทิศทางที่ต้องการ เพิ่มความสว่างได้มากเทียบเท่ากับการเปิดหลอดในโคมไฟเดิมถึงสองหลอด โดยอาศัย“หลักการสะท้อนแสง” มาใช้กับโคมไฟฟูลออเรสเซนต์ เพื่อให้โคมไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการส่องสว่างได้อย่างสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าแสงสว่างที่ง่ายและคุ้มค่าที่สุด

บริษัทฯจึงมุ่งพัฒนา“โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน” เพื่อเป็นแนวทางการประหยัดพลังงานแสงสว่างโดยเริ่มเน้นเป้าหมายไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้กระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯจึงได้ออกแบบ “โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน” ขึ้นมาเพื่อการใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ที่ต้องการแสงสว่างมากๆและประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังช่วยลดภาระในการบำรุงรักษาระบบโคมไฟฟ้าส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพ ดีอยู่ตลอดเวลา

โคมไฟฟ้าทุกรุ่นของ Bestlight
กล้าให้คุณทดสอบในการใช้งานก่อนซื้อใช้จริง