ประหยัดพลังงาน

“พลังงานด้านแสงสว่าง” เป็นพลังงานที่ประหยัดได้ง่ายๆชนิดที่ “คุณทำได้”

สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 50% ต่อจุดด้วยอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานแทนโคมเดิมหรือร่วมกับโคมเดิมได้ทันที สะดวกต่อการบำรุงรักษา อายุการใช้งานที่นานนับสิบปี ที่สำคัญ…

“แสงสว่างไม่ลดน้อยลงกว่าเดิม”
เพียงแค่ใช้ ได้ช่วยชาติประหยัดพลังงาน