ปรึกษาเรา

ปรึกษาเราสิค่ะ เรามีทีมงานผู้เชียวชาญด้านการประหยัดพลังงาน ที่พร้อมจะช่วยให้ท่านลดภาระทางพลังงานขององค์กรของท่านลง บริษัท บริหารโครงการประหยัดพลังงาน จำกัด ได้ศึกษาถึงแนวทางการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ซึ่งมีได้หลากหลายวิธี วิธีการประหยัดพลังงานแสงสว่าง เป็นวิธีที่สามารถทำขึ้นได้โดยง่ายๆ เพียงแค่ปรับปรุง หรือเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์บางชิ้นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และควบคุมเวลาการใช้งานเพียงเท่านี้ก็สัมฤทธิ์ผลในการประหยัดพลังงานอย่าง แน่นอน